باسکول

تماس بگرید

باسکول شرکت تجارتی خوافی پطرولیم

در هرات افغانستان، شاهراه هرات – اسلام قلعه ، سمت شمال سرک نرسیده به شهرک آریانا در مجاورت ذخایر شماره یک شرکت تجارتی خوافی پطرولیم موقعیت دارد.باسکول ۱۲۰ تنی تمام اتوماتیک جرمنی شرکت تجارتی خافی با سیستم مکمل دیجیتالی وکامپیوتری که درمحیط کاملاً استندرد ومعیاری با دستگاه های پیشرفته آماده ودرسال ۱۳۹۰ به بهره برداری سپرده شده است وتمام لوازم جانبی آن از بزرگترین کمپنی های جهان خریداری وتوسط افراد مجرب نصب و راه اندازی شده است.