تاریخچه شرکت

تماس بگرید
جدول زمانی
 • 1371

  آغاز فعالیت

  ما فعالیت خویش را از یک تجارت کوچک و ابتدائی آغاز نمودیم.

 • 1372

  اخذ جوازتجارتی انفرادی

  با اخذ جوازتجارتی انفرادی توسط محترم شیر احمد امیری و معاونیت محترم فیض احمد خوافی فعالیت خویش را در چوکات تجارت افغانستان رسمی گردانید.

 • 1376

  اخذ جواز شرکت تجارتی خوافی

  با وسیع شدن دایره فعالیت شرکت های معتبر در افغانستان ، این شرکت با هدف تاثیر گذاری و تامین نیاز مندی های مردم ، با اخذ جواز شرکت تجارتی خوافی با ریاست محترم آقای فیض احمد خوافی و معاونیت الحاج بشیر احمد خوافی فعالیت خویش را وسعت بخشیده اند.

 • 1386

  وارد شدن به صنعت سوخت

  این شرکت با سپری نمودن موفقانه مراحل ابتدایی استراتژی ورود به بازار خویش با کسب تجارب کافی در واردات کالاهای گوناگون و توجه بر نیازمندی های جامعه ، زمینه اصلی فعالیت خویش را در بازارهای صنعت سوخت و پتروشیمی متمرکز نمود.

 • 1394

  افتتاح نمایندگی خارجی

  شرکت خوافی پطرولیم درسال ۲۰۱۵ با اخذ جواز رسمی وسرمایه گذاری خارجی دراستانبول تاسیس شده است . وهم اکنون این دفتر درقسمت واردات کود زراعتی ترکمنی (UREA-GRADE B) ازکشور ترکمنستان به شهرهای استانبول ، مرسین واسکندرون فعالیت تجارتی می نماید.