درباره ما

کشور افغانستان نظر به سه دهه اخیر، همواره شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی را سپری نموده است، که در این دوره عرصه فعالیت برای سرمایه گذاران دشوار بوده ، ولی با وصف چنین اوضاع تیم تجارتی خوافی پطرولیم فعالیت خویش را در طی سال ها ۱۳۷۱-۱۳۷۲ هـ ش با تجارتی کوچک و ابتدائی آغاز نموده و در سال ۱۳۷۲ با اخذ جوازتجارتی انفرادی توسط محترم شیر احمد امیری و معاونیت محترم فیض احمد خوافی فعالیت خویش را در چوکات تجارت افغانستان رسمی گردانیده، که با وسیع شدن دایره فعالیت شرکت های معتبر در افغانستان ، این شرکت با هدف تاثیر گذاری و تامین نیاز مندی های مردم در سال ۲۸/۰۴/۱۳۷۶ با اخذ جواز شرکت تجارتی خوافی با ریاست محترم آقای فیض احمد خوافی و معاونیت الحاج بشیر احمد خوافی فعالیت خویش را وسعت بخشیده اند.
طوریکه اقلام وارداتی این شرکت در مراحل ابتدایی فعالیت آن شامل مواد سوخت از جمله پطرول، دیزل و گاز مایع بوده که بر علاوه اقلام فوق نظر به نیازمندی های جامعه کالاهای دیگری از قبیل مصالح ساختمانی ( گچ ، سمنت ، سیخ گول ، آهن آلات ) ، مواد ارتزاقی و نوشیدنی های مجاز گاز دار را از ممالک همجوار وارد نموده؛ که این شرکت با سپری نمودن موفقانه مراحل ابتدایی استراتژی ورود به بازار خویش با کسب تجارب کافی در واردات کالاهای گوناگون و توجه بر نیازمندی های جامعه در سال ۱۳۸۶ زمینه اصلی فعالیت خویش را در بازارهای صنعت سوخت و پتروشیمی متمرکز نموده است؛ چنانچه این شرکت پس از سپری نمودن دوره های متعدد تجارتی و دست یابی به اهداف طرح ریزی شده و مثبت خود در سال ۱۳۹۴ به دو بخش مستقل تقسیم شده که اکنون شرکت تجارتی خوافی پطرولیم تحت ریاست محترم الحاج بشیر احمد خوافی منحیث یک شرکت تجارتی خصوصی موفق وقابل ستایش در عرصهء تجارت سوخت فعالیت می نماید.
این گروه تجارتی علاوه بر گسترش و جذب مشتریان داخلی خویش ، یکی از پیشگامان بازار سوخت جنوب آسیا محسوب شده که به امر فروش محصولات تولیدی مجتمع های پتروشیمی ایران ، عراق وغیره کشورهای آسیای میانه در بازارداخلی افغانستان ( هرات- بندر اسلام قلعه و تورغندی ، مزار شریف – بندر حیرتان، فراه – مرز میل ۷۸ ، نیمروز- مرز میلک) اشتغال دارد، و دارای نماینده گی های معتبر در سایر کشور ها چون ترکیه ، ایران می باشد.
شرکت تجارتی خوافی پطرولیم یکی از نماینده های رسمی وقانونی ( تنها توزیع کننده دستگاه های لابراتواری فرآورده های نفتی ذلتکس درافغانستان ) ازسال ۲۰۰۵ میباشد این شرکت درطی مدت ۱۰ سال فعالیت خویش به تعداد بیش از ۱۰۰ نوع دستــــگاه های مختلف لابراتواری را ازشرکت ذلتکس که یک شـــرکت خصوصی درامریکا میــباشد خریداری نموده وبه وزارت های محترم تجارت ( ریاست عمومی مواد نفتی وگازمایع ) ، اداره مستقل ریاست ملی نورم واستندرد افغانستان ( انساء ) ، کمپنی جیوکم درافغانستان ( Geo-Cham Middle East ) و سایر دفاتر خصوصی به فروش رسانیده است که هم اکنون ازاین دستگاه ها درتمام بنادر رسمی ولابراتواری های معتبر افغانستان استفاده میشود.
همچنین این دفترکارمندان خویش را جهت آموزش وکلیبراسیون دستگاه های فوق طی چندین نوبت به کشور امارات متحده عربی شهر دبی فرستاده است .

گواهینامه ها

دارای نمایندگی و گواهینامه آزمایش محصولات از شرکت زلتکس آمریکا.

رسالات

رفع نیازمندیهای جامعه ما و سهم گیری در اقتصاد و توسعه تجارت کشور با رعایت تمام قوانین و موازین و کسب مفاد عادلانه.

اهداف شرکت

رفع نیازمندیهای جامعه و سهم گیری در پیشرفت اقتصادی و توسعه تجارت کشور

در اولویت قرار دادن و توجه ویژه به تأمین نیازمندیهای اولیه مردم

دستیابی به سهم بیشتری از بازار

تعهد و صداقت در اجرای قراردادها غرض تأمین نیازهای مشتریان

رفتار توأم با انصاف در مبادلات و مقالات

تقویت شایسته سالاری در محیط کاری

تأمین و توسعه ارتباطات تجارتی در داخل و خارج کشور

رعایت کامل قوانین نافذه تجارتی کشور و موازین اخلاق

ترجیح منافع عامه بر منافع فردی و سازمانی

شعارما

مشتری گرایی

رهبری

مشارکت کارکنان

خلاقیت گرایی

نگرش سیستماتیک به مدیریت

بهبود مداوم

واقعیت گرایی در تصمیم گیری

ارتباط متقابل و سودمند با عرضه کنندگان