اخبار شرکت

انسان های بزرگ همواره در اندیشه دیگرانند و دل در گرو خدمت به مردم می نهند،خداوند به ما توفیق عطا فرمود تا بتوانبم بانی کاری خیر شویم. پرورشگاهی که چندی پیش در رواشان اعمار شده بود، دیروز مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ با حضور معاون مالی و اداری مقام ولایت، عبدالقیوم افغان رئیس اداره کار و اموراجتماعی، نعمت الله مشتاق کارشناس نظارت و ارزیابی مقام ولایت و بشیراحمد خوافی سازنده ساختمان پرورشگاه و دارالایتام از بخش‌های مختلف این پرورشگاه دیدن نمودند.