فرصت های شغلی

تماس بگیرید

شرکت خوافی پطرولیم در بخش های ذیل به افراد واجد شرایط نیاز دارد، علاقه مندان میتوانند از فرم ذیل و یا از طریق ایمل به پست های له اعلان رفته ما کاندید شوند.

پست های اعلان شده

Job Posting Title Location Department Date
مدیریت اداری هرات سرک ۶۴ متره مقابل برج های صافی: برج تجارتی خوافی اداری اسد ۱۶, ۱۳۹۷
مدیر ارشد برنامه هرات- افغانستان مدیریت برنامه ریزی ثور ۳۰, ۱۳۹۵
مدیر برنامه انجینری کابل، افغانستان مدیریت پروژه ثور ۳۰, ۱۳۹۵

برای درخواتس از فرم زیر استفاده کنید