پروژه های ما

تماس بگیرید
Rawashan

شرکت تجارتی خوافی پطرولیم با حسن نظر و فعالیت خیر خواهانهء خویش درسایر بخش ها جهت مدد رسانی به جامعه مستضعف در سال ۱۳۹۲ زمینی را جهت احداث ساختمان خیریه با متراژ ۴۳۳۳ متر مربع خریداری نموده و کار عملی ان

برج خوافی

پروژه تجارتی، ۶۴ متره با ۴۸۰۰ متر مربع زیر بنا مفید در سال ۱۳۹۰ شروع به تاسیس گردیده ، این ساختمان در ناحیه ۵ شاروالی هرات – سرک ۶۴ متره سمت غرب روبروی برج های صافی موقعیت دارد.