خیریه

تماس بگیرید

پروژه خیریه رواشان :

شرکت تجارتی خوافی پطرولیم با حسن نظر و فعالیت خیر خواهانهء خویش درسایر بخش ها جهت مدد رسانی به جامعه مستضعف در سال ۱۳۹۲ زمینی را جهت احداث ساختمان خیریه با متراژ ۴۳۳۳ متر مربع خریداری نموده و کار عملی ان را در سال ۱۳۹۳ توسط یک گروپ انجینران داخلی در یک فاز آغاز به فعالیت نموده است.

گروپ انجینران شامل افراد ذیل میباشند :

 
انجینر شکر الله اکبری در بخش نقشه و دیزان  افغانستان
انجینر عبدالظاهر ایوبی بخش تاسیسات آب و فاضلاب  افغانستان
انجینر رضا رضایی بخش تاسیسات برق ساختمان افغانستان
انجینر سید سرور حسینی بخش نظارت داخلی و بررسی امورات روزانه کار مطابق به نقشه اعلام شده  افغانستان

 

چنانچه فاز یک این پروژه در متراژ ۵۵۰ متر مربع که شامل ۴ طبقه در فضای ۲۲۰۰ متر مربع اعمار شده است، طوریکه :

طبقه اول این پروژه: شامل بخش کلاس های درسی و اداری می باشد.

طبقه دوم و سوم این پروژه: شامل خوابگاه با حداقل ظرفیت ۲۰۰ شاگرد در یک زمان میباشد.

طبقه چهارم این پروژه: شامل غذاخوری؛ آشپزخانه و نماز خانه آن میباشد.

این پروژه صرفا جهت امورات خیریه و دارالایتام در نظر گرفته شده است و تمام بودجه مصرفی ساخت ان توسط شرکت تجارتی خوافی پطرولیم پرداخت گردیده است، که علاوه بر احداث ساختمان مذکور در سایر بخش های اجتماعی دیگر از قبیل : معارف ( احداث مکتب بابا زنگی عطا ) ، دارالیتام ها، خدمات مدد رسانی برای شهروندان مستمند هرات و ولسوالی ها آن داشته اند و به صورت متوالی از هیچگونه تلاش و همکاری خدا پسندانه جهت بهبود وضعیت اجتماعی دریغ نمی نمایند .

ساختمان خیریه رواشان