برج خوافی در بالا شهر هرات

ما برج را با معیارهای مدرن امروزی ساختیم

 
نفت برای خانه ها و تجارت خانه ها
کیفت معیار و تعهد ماست، آزمایش با شما
 
ایمن معیار و تعهد ماست
صرف هزینه جهت حفاظت و ایمنی یکنوع سرمایه گذاری است
 
محصولات باکیفیت ضامن طبیعت بکر است
بیایید طبعیت را نجات دهیم
 
ما توجه داریم! شما چطور؟
ما متعهد به غرس نهال بیشتر در هر سال هستیم
 
ذخایر خوافی پطرولیم
با گنجایش ۸.۵۰۰.۰۰۰ لیتر در عین زمان

دفاتر و نماینده گی ها

ما با داشتن نماینده گی های فعال در داخل و خارج کشور برای مشتریان سهولت ایجاد کردیم.

بیشتربخوانید

ذخایر

ما با داشتن ذخایر بزرگ و ایمین در نقاط مختلف کشور از همه پیشتازیم.

بیشتربخوانید

محصولات

خوافی پطرولیم وارد کننده و صادر کننده انواع محصولات نفت و گاز در افغانستان

بیشتربخوانید

از زبان مشتریان