خیریه

اړیکه ونیسۍ

د رواشان خیریه پروژه:

خوافی پترولیم سوداګریز شرکت د پېرزونې له مخی او د ښه فعالیت له کبله په ټولو برخو کښی د ټولنې د بی وزلو سره د مرستې لپاره په ۱۳۹۲ کال کښی د یو خیریه ودانۍ د جوړولو لپاره ۴۳۳۳ مېتر مربع ځمکه و پیرو دله او د ودانۍ عملی کار یی د یو کارپوه داخلی انجینری ډلی په واسطه  په ۱۳۹۳ کال کی په اول برخه شروع کړ.

انجینری ډله په لاندی ډول ده:

 
انجینر شکر الله اکبری  د ودانۍ نقشه او ډیزاین څانګه  افغانستان
انجینر عبدالظاهر ایوبی د اوبو او ناولو اوبو اسانتیا څانګه  افغانستان
انجینر رضا رضایی د ودانۍ د برېښنا څانګه افغانستان
انجینر سید سرور حسینی د داخلی او ورځنیو چارو څارنې د اعالن شویو نقشې سره سم  افغانستان

 

د دغه پروژې اول فاز (برخه) ودانۍ بنسټ په ۵۵۰ میتر مربع ځمکه او څلور پوړه ودانۍ چی په ۲۲۰۰ میتر مربع سیمه کښی جوړه شوی.

اوله پوړه: ټولګی او اداری خونی

دوهمه او درېیمه پوړه : شامل د استوګنځی چی په یو وخت کی لګئ تر لګه د ۲۰۰ زده کونکو ځای لری.

څلورمه پوړه: په شمول د ډوډۍ خوړلو، د پخلنځی او د لمانځه لپاره.

دغه پروژه یوازې د خیریه اړتیاوو له کبله جوړه او د یتیم خونی (دارالایتام) ته ځانګړی شوی، او ټول مالی لګښت یی د خوافی پترولیم سوداګریز شرکت لخوا ورکول شوی، د دی ودانۍ  سربېره دغه شرکت په نورو ټولنیزو برخو کښی لکه پوهنه (د بابا زنګی ښوونځی جوړول)، یتیم خونی، د هرات او ولسوالیو د بېوزلو پالنه او ورسره مرسته او تل په دوام داره توګه هڅه کوی تر څو ټول هغه کارونه چی الله ته خوښ وی او د ټولنې د وضعیت د ښه والی لپاره وی کوی.

ساختمان خیریه رواشان
طراحی سایت