ددندی فرصتونه

اړیکه ونیسۍ

دندی فرصتونه

خوافی سوداګریز شرکت لاندی دندی اعلان ته سپاری او د په شرایطو برابرو اشخاصو نه غوښتنه کوی تر څو په لاندی اعلان شویو پوستونو ته ځان کاندید کا.

اعلان شوی دندی

دنده نوکرې عنوان ځای دیپارټمنټ نیټه
دپروګرام غټ مدیر هرات- افغانستان د برنامی مدیریت غویی ۳۰, ۱۳۹۵
د انجینری پروګرام مدیر کابل، افغانستان د پروژی مدیریت غویی ۳۰, ۱۳۹۵

د غوښتنی لپاره لاندی فرومه ډکه کړی.

طراحی سایت