زمونږ پروژی

اړیکه ونیسۍ
Rawashan

خوافی پترولیم سوداګریز شرکت د پېرزونې له مخی او د ښه فعالیت له کبله په ټولو برخو کښی د ټولنې د بی وزلو سره د مرستې لپاره په ۱۳۹۲ کال کښی د یو خیریه ودانۍ د جوړولو لپاره ۴۳۳۳ مېتر مربع ځمکه …

برج خوافی

خوافی ۶۴ مېتره سوداګریز پروژه چی په ۴۸۰۰ مېتر مربع بنسټ په ۱۳۹۰ هـ ش کال کی تأسیس شوه.دغه ودانۍ د هرات  ښاروالۍ ۵ سیمه، د ۶۴ مېتره سړک لوېدیځه غاړه د صافی برجونو …

طراحی سایت