ډیزل

اړیکه ونیسۍ
ډیزل او ګرمولو تیل (Heating Oid- HQ) او ډیزل په حقیقت کی یوه ماده ده، خو په خپلو تخنیکی مشخصو او په ډیزلی او صنعتی انجن نو او د تودوخی تولید ماشین کی دی.حتی کولای شو چی د کښتی ډیزل هم په همدی شان تعریف کړو.

نوموړی تیل د لومړی ځل لپاره د یو جرمنی مخترع په واسطه د ډیزل په نامه معرفی شول، چی په ډیر منابع وو کی په همدی نامه یاد شوی، او د اومه تیلو د چاڼ څخه تر لاسه کېږی چی د پترولو نه وروسته په موټرو کی د استعمال له نظره دوهمه درجه خپله کړی.

دغه تیل د پترول په پرتله ارزانه او خوندی دی او د ګڼ قوت په کښی زیات دی، البته د ستان عدد یی په CI انجن کی نورو تیلو ته پرتله کم دی.

د ککړتیا د خپرېدو د مخنیوی د کبله لکه پترول غوندی د ډیزلو لپاره هم د نویو فورمولونه څخه استفاده کېږی، د دی کار لپاره د سلفر منځپانګه چی په ډیزلو کی شتون لری کمه وی، چی په پای کی کم سلفره ډیزل چی ستندرد ډیزل ورته ویل شو په لاس راځی.

د ډیزلو د هایدرو کاربونو نو محدوده C14-C20 او حتی تر C25 پوری سره د دی چی د جوش ټکۍ د ۲۵۰-۳۸۵ سانتی ګریډ درجه ده، د ګازو تیل په ټوله کی د دریو ډلو څخه پارافینیک، نفتنیک او آروماتیک جوړ شوی، لږ تر لږه فلش ټکۍ ۵۴ °C او تاوان اعظمی ټکۍ ۰ °C ده.

قوت یی په ۱۵٫۶ °C کی ۸۲۰-۸۶۰kg/m3 دی، مهمه مشخصه یی د ستان عدد دی چی باید تر ۵۰ زیات وی تر څو انجن نرم او غګ نه پرته کار وکړی.

طراحی سایت