ودانزی

اړیکه ونیسۍ

د ۶۴ متره پروژه (خوافی برج، خوافی استوګنځی):

خوافی ۶۴ مېتره سوداګریز  پروژه چی په ۴۸۰۰ مېتر مربع بنسټ په ۱۳۹۰ هـ ش کال کی تأسیس شوه.

دغه ودانۍ د هرات  ښاروالۍ ۵ سیمه، د ۶۴ مېتره سړک لوېدیځه غاړه د صافی برجونو ته مخامخ موقعیت لری.

دغه ودانۍ په ۱۲ پوړه چی ۲ پوړه سمبال موټر ځای، ۲ پوړه پلورنځی او ۸ پوړه چی هر یو ۲۵ اداری څانګو وېشل شوی.

د دغه سوداګریز ودانۍ عملی کار د یووې تکړه انجینری ډله تر نظارت لاندی جوړ شوی.

انجینر مهران ادیب  د ودانۍ نقشه او ډیزاین څانګه افغانستان
انجینر حمید رضا دشتی د ودانۍ نظارت او ارزونې څانګه  ایران
انجینر شکر الله اکبری د ودانۍ نظارت او ارزونې څانګه افغانستان
انجینر همایون سمیعی د ودانۍ د اوبو او برېښنا څانګه ایران
انجینر نجاتی د اوبو، ګاز او ناولو اوبو اسانتیا څانګه ایران
انجینر عبدالظاهر ایوبی د اوبو، ګاز او ناولو اوبو اسانتیا مسؤل  افغانستان
انجینر رضا رضایی د بریښنا، اډو او له اور څخه د خطر زنګ سیستم او د څارنې له کمرو د فعالولو څانګه  افغانستان
انجینر سید سرور حسینی د داخلی او ورځنیو چارو څارنې د اعالن شویو نقشې سره سم  افغانستان

 

 

 

 

 

نوموړی ودانۍ د الحاج بشیراحمد خوافی تر دقیق نظر لاندی د ټولو جهانی معیارونو په نظر کښی نیولو سره سم جوړه شوی.

همدا رنګه د ودانۍ بنسټ د زلزلې ضد جوړ او ټولی د اړتیا وړ چاری لکه عمومی برېښنا او په اضطراری وخت کی د ۷۵ کیلوواټ جنراتور او په ټولو څانګو کی د تودوخې او ساړه والی سیستم، د څارنی امنیتی د ننه او بهر کمری، ۲ فعال برېښنایی زینی، مرکزی ټیلیفون په ټولو څانګو کښی او د ښاری او ژوره څا اوبو سمبال دی.

برج خوافی
طراحی سایت